Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju zostały podsumowane w formie zasad CSR (Corporate Social Responsibility). Pełna realizacja tej idei jest możliwa, jeśli angażują się w nią wszyscy pracownicy. Reguły CSR należy rozumieć jako ramy, w jakich firma funkcjonuje zarówno w lokalnej, jak i globalnej społeczności. Oznacza to legalność wszystkich działań, poszanowanie dla praw człowieka, stworzenie i przestrzeganie opartych na szacunku i uczciwości zasad traktowania pracowników, dostawców i klientów oraz transparentność w oczach opinii publicznej. Jako przedsiębiorstwo międzynarodowe jesteśmy szczególnie świadomi związanej z tym odpowiedzialności.

Więcej informacji na temat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w firmie BADER.