Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania danych, w tym zasady  przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z portalu internetowego udostępnionego w domenie pracabader.pl zwanego dalej „Portalem”.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest firma BADER Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 1, 59-700 Bolesławiec, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000079650 (REGON 930766624, NIP 8991027316), telefon +48 75 616 17 00, e-mail: info-pl@bader-leather.com, zwana dalej „Administratorem”.

Administrator przestrzega przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zbierane dane i sposób ich wykorzystania

 1. W Portalu wykorzystujemy pliki tekstowe cookies w celu:
 • umożliwienia korzystania z panelu Użytkownika;
  • dostosowania serwisu do preferencji Użytkowników;
  • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu;
  • ułatwienia Użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego;
  • dostarczania Użytkownikom, którzy odwiedzili Portal, graficznych i tekstowych treści reklamowych;
  • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.

Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez Użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący z Administratorem – Google Inc. Wykorzystujemy usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności:

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

Jednocześnie informujemy, że siedziba spółki Google znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Spółka Google zobowiązała się do przestrzegania Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Komisja w treści powyższej decyzji stwierdziła, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA z Unii do samocertyfikowanych podmiotów w Stanach Zjednoczonych.

 1. Stosowanie plików cookies wymaga zgody Użytkownika. Portal zapewnia możliwość wyrażenia zgody na stosowanie plików cookies. Wyłączenie plików cookies może uniemożliwić albo utrudnić korzystanie ze strony internetowej.

Użytkownik posiada możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej w wykorzystywanym przez niego urządzeniu lub konfiguracji usługi.

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Instrukcje dla urządzeń mobilnych:
Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
Blackberry: https://help.blackberry.com/pl/blackberry-classic/10.3.1/help/mwa1334238823957.html
iOS: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
Windows Phone: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/11696/windows-phone-7

 1. W przypadku gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazuje swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.
 2. W przypadku gdy użytkownik przesyła Administratorowi swoje dane osobowe w odpowiedzi na zamieszczoną na Portalu ofertę pracy, dane te będą wykorzystywane jedynie w celu prowadzenia i administrowania procesami rekrutacyjnymi.

III. Zabezpieczenie danych osobowych

Bazy danych Administratora są zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym przed wglądem osób trzecich.

Prawa Użytkownika

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a” i „f”.
 2. Użytkownikowi przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 5. Nie będzie stosowane zautomatyzowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na profilowaniu.
 6. Użytkownik podaje Dane Osobowe dobrowolnie.

Zmiany w Polityce Ochrony Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie.