Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania danych, w tym zasady  przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z portalu internetowego udostępnionego w domenie pracabader.pl zwanego dalej „Portalem”.

I. Administrator danych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników jest firma BADER Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Mostowej 1, 59-700 Bolesławiec, zwana dalej „Administratorem”.

Administrator przestrzega przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922, ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1907, ze zm.).

II. Zbierane dane i sposób ich wykorzystania 

  1. W Portalu wykorzystujemy pliki tekstowe cookies w celu:
  • umożliwienia korzystania z panelu Użytkownika;
  • dostosowania serwisu do preferencji Użytkowników;
  • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu;
  • ułatwienia Użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego;
  • dostarczania Użytkownikom, którzy odwiedzili Portal, graficznych i tekstowych treści reklamowych;
  • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.

Stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez Użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. “Sesyjne” pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

2. Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący z Administratorem – Google Inc. Wykorzystujemy usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności:

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/

3. Użytkownik posiada możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej w wykorzystywanym przez niego urządzeniu lub konfiguracji usługi.

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu plików cookies (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Instrukcje dla urządzeń mobilnych:
Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
Blackberry: https://help.blackberry.com/pl/blackberry-classic/10.3.1/help/mwa1334238823957.html
iOS: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
Windows Phone: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/11696/windows-phone-7

4. W przypadku gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazuje swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

5. W przypadku gdy użytkownik przesyła Administratorowi swoje dane osobowe w odpowiedzi na zamieszczoną na Portalu ofertę pracy, dane te będą wykorzystywane jedynie w celu prowadzenia i administrowania procesami rekrutacyjnymi.

III. Zabezpieczenie danych osobowych

Bazy danych Administratora są zabezpieczone zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym przed wglądem osób trzecich.

IV. Prawa Użytkownika

1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.

2. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania, zmiany, a także prawo żądania ich usunięcia. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem korzystając z danych zawartych w zakładce Kontakt.

3. Użytkownik podaje Dane Osobowe dobrowolnie. 

V. Zmiany w Polityce Ochrony Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na niniejszej stronie.