Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że Zarząd BADER Polska Sp. z o.o. podjął decyzję o utworzeniu Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) dla pracowników Spółki we współpracy z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.

W celu uruchomienia Programu pod koniec października 2018 roku został złożony wniosek o rejestrację Programu do Komisji Nadzoru Finansowego. Dnia 29 stycznia 2019 roku KNF podjęła decyzję o wpisaniu naszego Programu do rejestru Pracowniczych Programów Emerytalnych.

PPE jest dobrowolną, grupową formą oszczędzania, dająca możliwość systematycznego gromadzenia kapitału na przyszłe świadczenia emerytalne, niezależne od emerytury wypłacanej przez ZUS. Podstawową zaleta PPE jest to, że składka podstawowa za pracowników w całości finansowana jest przez Pracodawcę Bader Polska Sp. z o.o. W naszej firmie składka ta wynosi 3,5% wynagrodzenia każdego z pracowników.

Program adresowany jest do wszystkich pracowników naszej spółki poniżej 70 roku życia, których zatrudnienie w BADER Polska Sp. z o.o. na dzień składania deklaracji przystąpienia do PPE wynosić będzie co najmniej 36 miesięcy. Pracownicy z krótszym stażem pracy będą mogli przystąpić do Programu w momencie, w którym osiągną określony wyżej okres zatrudnienia.

Szczegółowe informacje o warunkach i zasadach zapisywania się do Programu przekażemy Państwu na spotkaniach poświęconych PPE, które planujemy zorganizować w dniach 25-27 luty 2019 r.

Informacje na temat PPE, harmonogram spotkań, są dostępne w Intranecie (zakładka: Pracowniczy Program Emerytalny) oraz na tablicach ogłoszeń.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi PPE oraz do przystąpienia do Pracowniczego Programu Emerytalnego dla pracowników BADER Polska Sp. z o.o.