Oferta pracy

Recruitment completed

BADER Polska Sp. z o.o. is a Polish company in BADER Group – an international concern from the AUTOMOTIVE industry producing high quality leather upholstery for exclusive car brands.

We have been operating in Poland since 1995. The Group’s workforce numbers approximately 11,000 people worldwide, with over 1,400 employees in Poland.

Due to the dynamic development of our business, we are looking for employees for the position of:

Project coordinator

Zakres obowiązków

 • Determine and define project scope and objectives
 • Report to Operation Director
 • Manage a team of Specialists in responsible area
 • Keep accurate records and document customer and suppliers actions and discussions
 • Maintain orderly workflows according to priorities
 • Track project costs in order to meet budget
 • Participation in technical meetings with suppliers
 • Develop and manage detailed project schedules and work plans
 • Provide various stakeholders with project updates , strategies and developments
 • Arrange and manage discussions and meetings with stakeholders and partners
 • Full availability for business trips and temporary relocations to Germany
 • Partner with Sales, Customer Service, Production and other business leaders to identify and resolve business issues that impact customer satisfaction
 • Utilize industry best practices, techniques, and standards throughout entire project execution
 • Monitor progress and make adjustments as needed
 • Measure project performance to identify areas for improvement
 • Develop service procedures, policies and standards
 • Prepare and present comprehensive reports and statistics
 • Understand and apply any necessary disciplinary procedures where necessary
 • Responsible for all required audits
 • Ensure fulfilment of all legal requirements

Oczekiwania

 • Open minded
 • Technical skills
 • Lean approach
 • Leadership skills
 • Able to work in matrix organisation
 • Team player
 • Culture, language skills
 • Developing his/her team
 • Knowledge of SAP
 • Language skills in German and / or English

Oferujemy

 • Salary: 7 000-10 000 pln gross per month
 • Company car
 • Multisport benefit system
 • LUXMED Healthcare

How to join our team?

Please send your CV by email to: praca@bader-leather.com with a title: Project coordinator or deliver it in person to the HR Department at Wojska Polskiego Street 34 in Nowa Sól.

We will inform you about the date of an interview by phone.

Jesteś zainteresowany/a ofertą?

Wyślij do nas zgłoszenie wraz ze swoim CV!

Aplikuj

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego u Administratora danych.

  Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest BADER POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mostowa 1, 59-700 Bolesławiec, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000079650 (REGON 930766624, NIP 8991027316), telefon +48 75 616 17 00, e-mail: info-pl@bader-leather.com.


  2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”, „b”.

  3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Brak podania danych osobowych spowoduje, że proces rekrutacyjny, wobec osoby, której dane dotyczą, nie będzie przeprowadzony. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych Administratora danych i mogą być wykorzystane do przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego w przyszłości.

  4. Dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres przeprowadzania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu są przechowywane w bazie danych kandydatów przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

  5. Dane będą udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego.

  6. Przysługuje mi wobec Administratora danych osobowych, na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

  7. Przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

  9. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  Oświadczam, że dane osobowe podaję dobrowolnie.