Pojęcie zdrowia

Definicja zdrowia według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) brzmi:

Zdrowie jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a jednostki lub grupy muszą mieć możliwość określania i realizowania swoich dążeń, zaspokajania potrzeb, a także zmiany środowiska bądź radzenia sobie z nim. Dlatego zdrowie jest postrzegane jako zasób życiowy, a nie cel życia.

Wyróżnia się różne rodzaje zdrowia. Zdrowie fizyczne oznacza prawidłowe funkcjonowanie wszystkich układów oraz narządów wewnętrznych i zewnętrznych organizmu. Zdrowiem psychicznym nazywa się zarówno zdolność do rozpoznawania własnych emocji oraz prawidłowego ich wyrażania, jak i zdolność do logicznego myślenia. Dlatego też zdrowie psychiczne dzieli się na zdrowie emocjonalne i zdrowie umysłowe. Kolejnym rodzajem jest zdrowie społeczne – umiejętność rozwijania i podtrzymywania prawidłowych relacji z innymi osobami oraz zdrowie duchowe, czyli postępowanie zgodnie z obowiązującymi społecznie zasadami.

 

Czynniki wpływające na zdrowie

Aby móc cieszyć się nienagannym zdrowiem konieczne jest wypracowanie właściwych nawyków w codziennym życiu. Czynniki warunkujące dobre samopoczucie i stan zdrowia można podzielić na kilka grup.

Styl życia

Pierwszą grupą jest styl życia, czyli zbiór przyzwyczajeń i sposobów zachowań w życiu codziennym. Należy do nich między innymi sposób odżywiania – dostarczanie organizmowi niezbędnych do prawidłowego rozwoju mikroelementów i witamin. Dieta powinna być zbilansowana, pozbawiona szkodliwych tłuszczy i zbyt dużej ilości cukru. Na zdrowie wpływ mają również używki – alkohol, papierosy itp. Ich stosowanie prowadzić może do poważnych schorzeń, a nawet śmierci. Dbając o zdrowie warto zapewnić sobie odpowiednią ilość aktywności fizycznej, która pozwala zachować nie tylko szczupłą sylwetkę, ale również wzmacnia odporność. Stosowanie zasady work-life balance, czyli harmonii pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, gwarantuje wewnętrzny spokój i pozytywnie wpływa na kondycję zdrowia psychicznego.

Środowisko

Na zdrowie człowieka bardzo duży wpływ ma również środowisko, w jakim się wychował oraz żyje. Zdarza się, że człowiek ma możliwość jego zmiany, jednak w większości są to uwarunkowania geograficzne, na które nie ma wpływu. Do czynników środowiskowych można zaliczyć zmiany klimatyczne, bakterie, wirusy, zanieczyszczone powietrze itp.

Dziedziczność

Kolejną grupą czynników mających wpływ na zdrowie są czynniki wynikające z dziedziczenia cech po rodzicach. Zdrowie człowieka uwarunkowanie jest biologią, a to oznacza, że podatność na niektóre choroby może być wrodzona. Do chorób genetycznych można zaliczyć między innymi: zespół Downa, mukowiscydozę czy hemofilię. Dziedziczna podatność na choroby dotyczyć może również chorób o podłożu psychicznym.

Opieka medyczna

Bardzo istotnym czynnikiem jest również sama profilaktyka i dostęp do opieki medycznej. Jakość usług medycznych, poziom wykształcenia lekarzy, a także sam rozwój i dostęp do innowacyjnych metod leczenia pozwala na częstą kontrolę stanu zdrowia, a także szybką reakcję w przypadku wykrycia niepokojących zmian.

 

Profilaktyka chorób

Dostęp do badań pozwala stale monitorować stan zdrowia. Niestety, opieka medyczna gwarantowana przez Państwo nie do końca spełnia wszystkie potrzeby pacjentów. Długie kolejki do specjalistów i odległe terminy zabiegów sprawiają, że coraz więcej firm wychodzi naprzeciw potrzebom swoich pracowników i oferuje im prywatne pakiety medyczne. Umożliwiają one szybki dostęp do specjalistów, badań laboratoryjnych i diagnostycznych, a także zabiegi ambulatoryjne.

Na zdrowie człowieka wpływ ma bardzo wiele czynników. Prawidłowa profilaktyka i dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej pozwalają cieszyć się zdrowiem i w pełni korzystać z uroków życia.