Każde przedsiębiorstwo, któremu przyznano certyfikat AEO jest uznawane przez organy celne – ale także przez innych przedsiębiorców – za podmiot wiarygodny. By otrzymać status Upoważnionego Przedsiębiorcy, należy wykazać wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów oraz wysokie standardy kluczowych aspektów prowadzonej działalności. 

Co pozwolenie AEO oznacza w praktyce?

Dzięki uproszczeniu procedur celnych nasze produkty są transportowane do innych krajów znacznie szybciej. Certyfikat AEO, ze względu na swój prestiż, jest także wyznacznikiem jakości dla obecnych oraz potencjalnych partnerów biznesowych. 

W codziennym funkcjonowaniu certyfikat AEO oznacza zmniejszoną liczbę kontroli dokumentów oraz fizycznie rozumianej weryfikacji produktów na granicy. Jeśli zdarzy się, że przesyłka zostanie wytypowana do kontroli, jej weryfikacja zostanie przeprowadzona priorytetowo. Upoważniony Przedsiębiorca ma także dostęp do szeregu innych ułatwień celnych w zakresie formalności i procedur celnych.

Certyfikat AEO to jednak przede wszystkim potwierdzenie uczciwości, rzetelności i profesjonalizmu firmy, która go uzyskała.