Opieka medyczna w miejscu pracy – korzyści dla pracowników

Pakiety medyczne oferowane przez przedsiębiorstwa to rozwiązanie, które gwarantuje przede wszystkim bezpieczeństwo dla zdrowia pracowników. Dzięki wykupieniu opieki medycznej pracownicy mają łatwy dostęp do specjalistów oraz badań diagnostycznych. Osoby, które podlegają pakietom, cieszą się zdrowiem oraz dobrym samopoczuciem, co przekłada się na większe chęci związane z przyjściem do pracy oraz efektywniejszym wypełnianiem ich obowiązków.

Opieka medyczna w miejscu pracy – korzyści dla pracodawcy

Pracownicy, którzy mają zapewnioną opiekę medyczną, rzadziej chorują, co przekłada się na krótsze przebywanie ich na zwolnieniach lekarskich. Nawet jeżeli pracownik zachoruje, to dzięki zapewnionej opiece przez firmę ma on łatwy dostęp do lekarzy. Dzięki temu czas diagnostyki przebiega sprawnie, co przekłada się na krótszy czas nieobecności pracownika w pracy. Wpływa to na zmniejszenie strat finansowych, które związane są absencjami zatrudnionej osoby. Kolejną korzyścią dla przedsiębiorców jest oszczędność czasu – zdrowy i zmotywowany pracownik nie wymaga zastępstw, a wszystkie powierzone zadania wypełnia efektywniej i szybciej.

Medycyna pracy w firmie BADER Polska

Firma BADER Polska ma na uwadze zdrowie i sprawność swoich pracowników, dlatego też kieruje osoby zatrudnione na badania medycyny pracy, które stwierdzają gotowość do wykonywania zawodu. Od dnia 01.01.2020 roku wszyscy pracownicy, którzy są zatrudnieni bezpośrednio przez BADER Polska, mogą zgłosić się na badania. Badania medycyny pracy będą odbywać się w przychodniach „DOZA-MED”, „CM LUX MED”, „Chumed” i „TopMedical” na podstawie skierowania LUX MED wydawanego przez Dział Personalny.

Opieka medyczna w firmie BADER Polska

Firma BADER Polska dba o zdrowie pracowników, umożliwiając im korzystanie z dobrowolnych pakietów medycznych w preferencyjnych cenach. Przedsiębiorstwo oferuje obecnie dwa rodzaje, które prezentują się następująco:

  • pakiet „Nowy standard”,
  • pakiet „Kompleksowy”,
  • pakiet „Nowy standard” partnerski,
  • pakiet „Nowy standard” rodzinny,
  • pakiet „Kompleksowy” partnerski,
  • pakiet „Kompleksowy” rodzinny.

Co ważne – na terenie zakładu zostanie zorganizowane specjalne spotkanie z przedstawicielami LUX MED. Sp. z o.o., którzy omówią zakresy pakietów oraz zasady funkcjonowania opieki. Spotkania odbędą się 31 stycznia i 7 lutego w Bolesławcu oraz 5 lutego w Nowej Soli.

„Zdrowie naszych pracowników jest dla nas na pierwszym miejscu – postanowiliśmy wprowadzić pakiety medyczne tak, aby osoby zatrudnione czuły się bezpiecznie i miały szybki dostęp do najlepszych lekarzy. Pomimo tego, że opieka medyczna to nowy benefit w firmie, to wielu naszych pracowników zdążyło się już do niego zapisać wraz ze swoimi bliskimi” – mówi Pani Anita Szafran, która jest zastępcą dyrektora ds. personalnych w BADER Polska.

Opieka medyczna w firmie BADER Polska – jak przystąpić?

Wszystkie osoby zatrudnione w firmie BADER Polska mogą złożyć specjalne oświadczenie, w którym deklarowane jest przystąpienie do korzystania z usług prywatnej opieki zdrowotnej. Osoby, które chcą skorzystać z pakietów medycznych, powinny wypełnić „Zgłoszenie przystąpienia”. Oświadczenie dostępne jest do pobrania podczas dyżuru personalnego lub z zakładki – Kadry/LUX MED.